Dames
Tips en info
Love hotels
Jobs
Contact

Disclaimer

De informatie die deze site bevat is enkel om een leidraad te zijn voor bepaalde interesses.

Gezien de veranderende aard van wetten, regels en verordeningen en de inherente beperkingen van elektronische communicatie, kan deze site vertragingen, tekortkomingen of onnauwkeurigheden bevatten op het vlak van informatie.

Terwijl we elke poging hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie die Escort Sensueel bevat, afkomstig is van betrouwbare bronnen; is Escort Sensueel niet verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen, of voor het gebruik van de informatie weergegeven op escortsensueel.com.

Alle informatie op deze site is weergegeven zoals afgebeeld met geen garantie voor volledigheid, nauwkeurigheid of het gebruik ervan verkregen door de resultaten van Escort Sensueel en zonder garantie van enig soort, die uitdrukkelijk of impliciet vermeld is en deze niet beperkt tot eender welke prestatie, gebruik of geschiktheid voor eender welk doel.

In geen geval zal Escort Sensueel, zijn verwante vennootschappen, bedrijven of partners, vertegenwoordigers of werknemers verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of actie die gemaakt of ondernomen is in afhankelijkheid van de informatie die weergegeven is op escortsensueel.com; alsook niet voor enige consequenties, schade; zelfs niet voor schade waarvoor waarschuwingen zijn weergegeven.

Ook zal Escort Sensueel niet verantwoordelijk zijn voor bepaalde links verbonden via deze site met andere websites, onderhouden door anderen over wie Escort Sensueel geen controle uitoefent.

Escort Sensueel is niet verantwoordelijk voor de weergave, de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie in andere websites.

Escort Sensueel

Privacybeleid
Cookiebeleid
DisclaimerCopyright © 2024 Escort Sensueel